Monday, May 24, 2010

A zîmbi

A zîmbi este probabil unul din cele mai fireşti şi mai simple gesturi umane dar din păcate şi unul din cele mai neglijate. Zîmbetul este o adevărată forţă umană care ne propulsează fiinţa spre noi dimensiuni pozitive ale existenţei. Diferite cercetări au evidenţiat faptul că cel care zîmbeşte intră spontan în rezonanţă cu forţe ale succesului şi abundenţei despre care nu ştie nimic. Problemele cotidiene împreună cu stresul pe care-l provoacă acestea reduc imunoglobulina, o componentă esenţială pentru sistemul nostru imunitar, dar această reducere este invers proporţională atunci cînd zîmbim sau rîdem din toată inima. Pentru o femeie a zîmbi înseamnă în primul rînd feminitate. Căci o femeie care zîmbeşte este aidoma unei flori ce înfloreşte şi îşi dăruieşte parfumul şi graţia trecătorului. Pentru un bărbat a zîmbi înseamnă charm şi nobleţe interioară. Oamenii care ştiu să zîmbească se apropie mult mai uşor de ceilalţi făcînd posibilă o comunicare intimă. Prieteniile sau relaţiile afective care se leagă în urma unui zîmbet sînt mult mai tandre, mai fluide iar problemele de cuplu sînt depăşite uşor. Un om care zîmbeşte este un om fermecător. Un om care zîmbeşte are o deschidere mult mai mare şi vede totul transfigurat.

De aceea zîmbiţi! Clipă de clipă şi viaţa vi se va schimba!

No comments:

Post a Comment